eMKa

eMKa

Słowniki tureckie, Bibliografie ...

Słowniki tureckie, Bibliografie ...

Bibliografia

 

 • Ansiklopedik sözlük : dil ve genel kültür ansiklopedisi. 1-3. Haz. M. N. ÖZON [et al.]. 2. bs. Ankara, 1967.
 • ANTONOWICZ-BAUER, L., DUBIŃSKI, A.: Słownik turecko-polski, polsko-turecki. Warszawa, 1983.
 • БАСКАКОВ, А. Н. [et al.]: Турецко-русский словарь. Москва, 1977.
 • Bezkręgowce. Noty encyklopedyczne napisali M. GÓRNY [et al.]. Wyd. 2. Warszawa, 1984.
 • DANECKI, J.: Kultura islamu : słownik. Warszawa, 1997.
 • DĄBRÓWKA, A., GELLER, E.: Słownik antonimów. Warszawa, 1995.
 • GRZYBEK, J.: Słownik farmakobotaniczny. Kraków, 1978.
 • HABER, A.: Atlas ptaków leśnych. Warszawa, 1961.
 • HANZÁK, J.: Wielki atlas ptaków. Przeł. W. SERAFIŃSKI. Warszawa, 1974.
 • HONY, H. C.: A Turkish-English dictionary. With the advice of F. İz. 2nd ed. Oxford, 1972.
 • İmlâ kılavuzu. Gözden geçirilmiş yeni baskı. Ankara, 1988.
 • JURA, C.: Bezkręgowce. Warszawa, 1996.
 • KLIMAJ, A., RUTKOWICZ, S.: Atlas ryb północnego Atlantyku. Gdańsk, 1970.
 • KOPALIŃSKI, W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. 14. Warszawa, 1983.
 • KUPISZ K., KIELSKI B.: Podręczny słownik francusko-polski z suplementem. Wyd. 5. Warszawa, 1983.
 • MIROWICZ, A. [et al.]: Wielki słownik rosyjsko-polski. Wyd. 2. Warszawa, 1980.
 • MORAN, A. Vahid: Büyük Türkçe-İngilizce sözlük. 2 bs. İstanbul, 1989.
 • NOVÁK, F. A.: Wielki atlas roślin. Przeł. A. OSTROWSKI. Warszawa, 1972.
 • Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T. 1-4. Oprac. zespół red. pod kierunkiem J. KRZYŻANOWSKIEGO. Warszawa, 1969-1970, 1972, 1978.
 • Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej, red. nauk. E. POLAŃSKI ; oprac. haseł J. GRZENIA [et al.]. Wyd. 4, dodr. zm. Warszawa, 2002.
 • Okyanus : 20. yüzyıl ansiklopedik Türkçe sözlük. Cilt 1-3. Haz. P. TUĞLACI. İstanbul, 1971, 1971, 1974.
 • PŁAWILSZCZIKOW, N.: Klucz do oznaczania owadów. Z ros. przetł. A. BATKO, K. KMITOWA. Warszawa, 1972.
 • PODBIELKOWSKI, Z.: Glony. Wyd. 4. Warszawa, 1985.
 • Redhouse yeni Türkçe-İngilizce sözlük. 10th ed. İstanbul, 1988.
 • ROSTAFIŃSKI, J.: Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin. Kraków, 1900.
 • Rośliny polskie. Oprac. W. SZAFER, S. KULCZYŃSKI, B. PAWŁOWSKI. Wyd. 3. Warszawa, 1969.
 • Ryby słodkowodne Polski. Pod red. M. BRYLIŃSKIEJ ; aut. R. BARTEL [et al.]. Warszawa, 1986.
 • Ryby. Noty encyklopedyczne napisali K. KOWALSKA, J. M. REMBISZEWSKI, H. ROLIK. Wyd. 3. Warszawa, 1980.
 • Słownik botaniczny. Pod red. A. J. SZWEJKOWSKICH ; noty encyklopedyczne napisali K. BROWICZ [et al.]. Warszawa, 1993.
 • Słownik języka polskiego. T. 1, 2, 3. Red. nauk. M. Szymczak. Warszawa, 1978-1979, 1981.
 • Słownik języka polskiego. T. 1-11. Red. nacz. W. DOROSZEWSKI. Wyd. 1 reprint. Warszawa, 1996-1997.
 • Słownik wyrazów bliskoznacznych. Pod red. S. SKORUPKI ; [w oprac. udział wzięli: I. PIOTROWSKI et al.]. Wyd. 10. Warszawa, 1985.
 • SOKOŁOWSKI, J.: Ptaki Polski. Warszawa, 1965.
 • SOKOŁOWSKI, J.: Ptaki Polski. Wyd. 3. Warszawa, 1972.
 • Ssaki. Red. nauk., noty encyklopedyczne napisali K. KOWALSKI [et al.]. Wyd. 2 popr. Warszawa, 1975.
 • STANĚK, V. J.: Wielki atlas owadów. Przeł. A. KADEJ, J. NOWAKOWSKI, J. STOLAREK. Warszawa, 1972.
 • STANĚK, V. J.: Wielki atlas zwierząt. Przeł. T. UMIŃSKI. Warszawa, 1978.
 • STANISŁAWSKI, J.: Wielki słownik angielsko-polski. A-N, O-Z. Wyd. 4. Warszawa, 1975.
 • SÜER, A.: Lehçe-Türkçe sözlük. A-Ż. Ankara, 1993.
 • SÜER, A., YÜCE, N.: Örnekli Lehçe-Türkçe deyimler sözlüğü. Ankara, 1992.
 • Türkçe sözlük. 1, 2. Haz.: H. EREN [et al.]. Ankara, 1988.
 • Türkçe sözlük. 7. baskı. Ankara, 1983.
 • Wielka encyklopedia ptaków. Główny konsultant C. M. PERRINS ; tł., oprac. nauk. P. KOZŁOWSKI [et. al.]. Warszawa, 1993.
 • Wielka encyklopedia zwierząt. Pod red. nauk. P. WHITFIELDA ; przekł. i adap. H. GARBARCZYK, P. KOZŁOWSKI, E. NOWAKOWSKI. Warszawa, 1999.
 • Wielki słownik francusko-polski. T. 1, 2. Oprac. S. CIESIELSKA-BORKOWSKA [et. al.]. Warszawa, 1980, 1982.
 • YURTBAŞI, M.: A dictionary of Turkish proverbs. Ankara, 1993.
 • ZAŁACHOWSKI, W.: Ryby. Warszawa, 1997.
 • http://tr.wikipedia.org
 • http://www.turkishdictionary.net
 
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Słownik turecko-polski