eMKa

eMKa

Słowniki tureckie, Bibliografie ...

Słowniki tureckie, Bibliografie ...

Przedmowa do Słownika turecko-polskiego

 

Słownik turecko-polski zawiera około 40 tysięcy wyrazów tureckich oraz dużą liczbę związanych z nimi wyrażeń i zwrotów. Obejmuje ogólne i specjalistyczne słownictwo współczesnego języka tureckiego. Podaje też wyrazy przestarzałe i dialektalne. Wiele odpowiedników i opisów znaczeń słownictwa tureckiego ułatwia ich właściwy dobór w różnych kontekstach zdaniowych.

Słownik turecko-polski jest przeznaczony dla osób z podstawową znajomością języka tureckiego. Prace nad jego przygotowaniem rozpoczęły się w 1989 r. i zajęły autorce ponad dziesięć lat. Materiał leksykalny został zebrany na podstawie jedno- i dwujęzycznych słowników tureckich, a następnie poddany szczegółowej analizie, weryfikacji, uporządkowaniu znaczeń i ostatecznie opracowany w obrębie całego Słownika.

Jest to pierwszy tak obszerny słownik turecko-polski. Dotychczas ukazały się jedynie następujące niewielkie słowniki turecko-polskie i polsko-tureckie: Słownik turecko-polski, polsko-turecki Lucuny Antonowicz-Bauer i Aleksandra Dubińskiego, wydany w Warszawie w latach 1983, 1997 i 2005; Lehçe-Türkçe sözlük Aydına Süera wydany w Ankarze w 1993 r. Słownik kıeszonkowy polsko-turecki i turecko-polski Danuty Chmielowskiej i Asiye Kılıç-Eryılmaz, wydany w Warszawıe w 2003 r.

Szczególne słowa podziękowania i wyrazy wdzięczności Autorka kieruje do Profesora Stanisława Kałużyńskiego za cenne konsultacje i patronowanie pracom nad Słownikiem. Pragnie również wyrazić wdzięczność i serdecznie podziękować Profesorowi Tadeuszowi Majdzie i Doktorowi Öztürk'owi Emiroğlu z Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego za konsultacje w sprawie niektórych kwestii słownictwa tureckiego oraz Profesorowi Henrykowi Jankowskiemu z Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za przydatne wskazówki. Dziękuje także Dyrekcji Instytutu Orientalistycznego UW za umożliwienie doprowadzenia dzieła do końca.

Autorka

 
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Słownik turecko-polski