eMKa

eMKa

Słowniki tureckie, Bibliografie ...

Słowniki tureckie, Bibliografie ...

Fragmenty opinii prof. zw. dr hab. Tadeusza Majdy
 o Słowniku turecko-polskim

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie, jeśli chodzi o wydania słowników języków wschodnich. Dlatego też należy pochwalić autorkę Słownika - z wykształcenia turkologa i pracownika Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej - za podjęcie ogromnej pracy, jakiej wymaga przygotowanie słownika obcego języka. Materiał językowy, jaki legł u podstaw opracowania tego słownika, to słowniki turecko-tureckie, turecko-obcojęzyczne, języka polskiego oraz pomoce leksykograficzne, takie jak słowniki terminologiczne, a nawet encyklopedie itp. Jednak trzon tego opracowania stanowi materiał zawarty w słowniku Redhouse'a, który uważany jest powszechnie za najlepszy słownik języka tureckiego. Można się nim posługiwać do współczesnego języka mówionego, do tłumaczeń tekstów literackich współczesnej turecczyzny, jak i języka dawnego tzw. osmańskiego.

Układ haseł i struktura są przejrzyste, dzięki czemu łatwo się korzysta z bogatego materiału leksykalnego.

Słownik autorstwa Marii Kozłowskiej jest pracą rzetelną, cenną, pożyteczną, zawierającą bardzo bogaty zestaw haseł. Bez takiej pomocy dydaktycznej trudno sobie wyobrazić dalszy rozwój studiów turkologicznych w naszym kraju.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Słownik turecko-polski